O  NAŠÍ  ŠKOLCE

        Nacházíme se v Opavě - Kateřinkách na Pekařské ulici. Jedná se o jednopodlažní budovu rodinného typu. Naše škola získala právní subjektivitu 1. 1. 2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Součásti MŠ je zahrada. Budova byla zrekonstruována v roce 1997. 

        Zahrada prodělala rekonstrukci v roce 2018 a je vysázena stromy a keři, je vybavena průlezkami, pískovišti a brouzdalištěm. Součástí zahrady jsou zahradní stoly s lavicemi k využití při výchovně vzdělávací práci.

         Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy. Mateřská škola má dvě třídy s vybavenými hernami, pracovnami a sociálním zařízením. Třídy jsou věkově smíšené / heterogenní /. Můžeme tak zařazovat sourozence do jedné třídy a upevňovat citovou vazbu. Dětem se nemění každý rok pedagog a tak se mezi nimi vytváří vzájemně propojené vztahy, které jsou nesmírně nutné pro harmonický rozvoj dítěte.

        Naše školka zcela vyhovuje podmínkám programu, který zde provádíme. Děti se mohou samostatně pohybovat po budově MŠ, protože je menších prostorů a velmi se podobá domácímu prostředí.


Dětem nabízíme tyto aktivity:
- výtvarka               - předškoláček
- angličtina             - logohrátky

Projektové dny - MŠ zapojena do Šablon III.

K nejzajímavějším akcím pro děti patří:

Halloween, dýně a karneval                                                                                                Vánoční dílničky s rodiči                                                                                                      Mikulášská nadílka a čertovské rejdění                                                                             Vánoční focení
Radostné vánoční dopoledne u stromečku, Vánoční besídka                                          Divadlo, kino, loutkové divadlo, koncerty                                                                           Návštěvy muzeí a výstav                                                                                                     Besídka ke "Dni matek"                                                                                                           Den dětí na zahradě
Slavnost s rozloučením se školáky                                                                                     Bruslení a plavání                                                                                                                 Námětové dny, výlety a další......

Naše školka
Naše školka
Průlezka zahrada
Průlezka zahrada
Herna Sluníčka
Herna Sluníčka
Třída Sluníčka
Třída Sluníčka
Herna Kaštánci
Herna Kaštánci
Třída Kaštánci
Třída Kaštánci
Pískoviště a brouzdaliště
Pískoviště a brouzdaliště
Posezení zahrada
Posezení zahrada
Zahrada
Zahrada
Šatny s galerií prací dětí
Šatny s galerií prací dětí