Aktuality

Lyžařský kurz pro předškoláky

Vážení rodiče,

v zimním období se bude konat Lyžařský kurz pro předškoláky v Tošovicích.

Cena kurzu je stanovena na 3 200,- Kč. Termín kurzu bude upřesněn.

Prosíme Vás o sdělení případného zájmu, hlaste učitelkám ve své třídě.

Děkujeme.STRAŠIDÝLKOVÝ DEN ........... HALLOWEEN !

BU BU BU STRAŠÁCI, BUDEME MÍT VELKOU LEGRACI !

Milé děti v pondělí 1.11.2021 se naše školka promění v strašidelný zámek, a proto si nezapomeňte své strašidýlkové halloweenské převlečení!

Budeme strašidelně tančit a soutěžit a možná ochutnáme i nějaké strašně strašidelné cukroví...

V pondělí 1.11.2021 proběhne v naší MŠ v dopoledních hodinách halloweenský den pro děti.

Děti mohou a nemusí přijít v maskách.


Dopravní hřiště - třída Sluníčka

Vážení rodiče,

v pátek 8.10. půjdeme s předškoláky na dopravní hřiště. Kdo chce, může si vzít vlastní cyklopřilbu do batůžku

Děkujeme.


Bruslení

Vážení rodiče,

každé úterý od 5.10. budeme chodit pravidelně s přihlášenými předškoláky na bruslení.

Prosím dejte dětem batůžek s převlečením na bruslení, malé, dobře uzavíratelné pití a malou dobrůtku (nejlépe sušenku, ne čokoládu).

Děkujeme.


Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme jednomu z rodičů našich dětí za sponzorský dar - Celoroční předplatné časopisu PŘEDŠKOLÁK pro každého předškoláka v naší MŠ.

První číslo časopisu PŘEDŠKOLÁK nejstarší děti obdrží domů, s dalšími budeme pracovat ve školce.

Moc děkujeme!Plavání

Plavání bude zahájeno dne 23.9.2021, budeme chodit vždy ve ČTVRTEK od 9,30 - 10,20 hod. Prosíme o uhrazení částky 1.100,- Kč hotově - 10 lekcí (bude vystaven příjmový doklad). Děkujeme. Doprava bude hrazena ze SRPŠ.


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NASTUPUJÍ POPRVÉ DO NAŠÍ MŠ OD 1.9.2021 JE POUZE INDIVIDUÁLNÍ

Vážení rodiče nově nastupujících dětí,

pokud máte zájem o informace spojené s nástupem Vašeho dítěte do MŠ, prosím dostavte se kdykoliv od 23. - 28.8.2021 v čase od 10:00 - 14:00 hod.

Děkuji Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ


NABÍDKA PLAVÁNÍ

TERMÍNY PLAVÁNÍ:


KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Milé děti, milí rodiče,

přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a nezapomenutelných zážitků.

Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů v základní škole a na ostatní se těšíme v dalším školním roce 2021/2022.

                                                                                                                                                  Kolektiv MŠ Pekařská


SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ VÝLET DO BARTOŠOVIC

Vážení rodiče,

ve středu 30.6.2021 bude výlet celé MŠ do Záchranné zvířecí stanice Bartošovice.

Odjíždíme autobusem v 8:00 hod. od MŠ. Předpokládaný příjezd ve 14:00 hod. Pití a jídlo zajištěno z jídelny.

Podle počasí oblečení a pláštěnky do baťůžku. Můžete dětem přidat pitíčko a nějakou dobrotu. Peníze a hračky dětem nedávejte.

Výlet je pro všechny děti MŠ, kdo se nezúčastní, musí zůstat doma, MŠ bude uzamčena.

Vyzvednout děti si můžete běžně do 16:30 hod.

Výlet je hrazen ze SRPŠ.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se.                                                                                        Kolektiv MŠ


Focení dětí

Vážení rodiče,
ve středu 16.6. v 9:30 hod. proběhne společné focení dětí na závěr školního roku.


Sponzorský dar

Veliké poděkování za sponzorský dar jedné naší maminky ze třídy Sluníček. Moc děkujeme, děti si hned novinky do naší zahrady oblíbily.

Děkujeme maminko za Vaše veliké srdíčko!


Rozhodnutí o přijetí - ZÁPIS 2021/2022

Zde naleznete rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zároveň prosíme všechny účastníky řízení o příjetí/nepřijetí, aby se do 17.5.2021 dostavili k převezetí rozhodnutí.

Děkujeme.


Informace k otevření mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče,

mateřské školy se opět otevírají pro všechny děti, od pondělí 10.5.2021. Již nebude probíhat testování dětí a děti nemusí nosit roušku. Žádáme všechny rodiče, aby dětem přihlásili stravu.

Všichni se na děti moc těšíme a máme radost z toho, že už zase školka bude místem radosti a pohody pro všechny děti.

Kolektiv MŠ Pekařská

Informace MŠMT


Sběr hliníku zrušen

Vážení rodiče a milé děti,

tímto oficiálně ukončujeme sběr hliníku v MŠ Pekařská, z důvodu změny podmínek pro tento druh sběru. Se sběrem určitě nepřestávejte, můžete sami odevzdávat ve sběrných dvorech.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče a milé děti,

v rámci oslav Dne Země, jsme se rozhodli z výtěžku za sběr hliníku podpořit zvířátka. V rámci projektu ZOO Lešná jsme tedy dětem pořídili na víkend pět zajimavých zvířátek. Tapíra, lenochoda, lachtana, surikatu a tygra. Informace o těchto zvířátkách a jak se o ně starat vám prozradí sama zvířátka v přiložených letácích.Statutární město Opava po dohodě s řediteli opavských mateřských škol oznamuje, že

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2021/2022

je možno podat na jednotlivých mateřských školách

ve dnech 3. až 7. května 2021.

Veškeré informace najdete zde na webových stránkách v záložce ZÁPIS.


Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

mateřské školy se opět otevírají od pondělí 12.4.2021, ale v první fázi pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou (tj. pouze pro děti, kterým bude do 31.8.2021 šest let a starší děti s odkladem školní docházky) a nově také pro děti rodičů vybraných profesí:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Od 14.4. vedení města Opava rozhodlo o rozšíření seznamu zaměstnanců vybraných profesí o: zaměstnance MMO a Městské policie.

 • V případě, že jako rodič vykonáváte výše vybranou profesi a zároveň druhý z rodičů není například na rodičovské dovolené a potřebujete, aby Vaše dítě, které neplní povinnou předškolní docházku nastoupilo do školky, zajistěte si prosím Potvrzení od zaměstnavatele o vaší příslušnosti k vybraným profesím - bez tohoto potvrzení a bez předchozí dohody s vedením mateřské školy nelze do školky dítě přijmout.

Prosíme, seznamte se s informacemi k testování dětí, s návody k testování, k opatřením ve školách, atd.

Děti se budou testovat 2x týdně antigenními testy z přední části nosu.

Testy budou provádět v určené dny (pondělí a čtvrtek) ve školce rodiče dítěte nebo jimi PÍSEMNĚ POVĚŘENÁ OSOBA (babička, teta, atd.) - pověření je nutno doložit ve školce.

Počítejte s časovou prodlevou cca 15 - 20 minut. Rodič obdrží v určeném prostoru ve školce zabalený test s pořadovým číslem, podepíše převzetí testu, dle návodu dítě otestuje, s dítětem opustí budovu a počká venku na výsledek testu.

Vážení rodiče, věříme, že společně vše zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ

OTÁZKY K TESTOVÁNÍ:

Je testování povinné? Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání - více na webu MŠMT.

Už jste doma Covid měli. Je tedy test nezbytný?

 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě) - prosím počítejte s tím a doklad doložte první den docházky dítěte do MŠ.

ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,

od měsíce března 2021 prosíme neplaťte školné do odvolání. Pokud již někdo zaplatil, bude mu poměrná část převedena do dalších období.

Děkujeme za pochopení.ROZPIS PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU OPAVSKÝCH MŠ pro rok 2021

1.7. - 9.7.2021          12.7. - 23.7.2021            26.7. - 6.8.2021        9. 8. - 20.8. 2021

MŠ Mnišská                    MŠ Olomoucká                    MŠ Ed. Beneše                 MŠ Šrámkova

MŠ 17. listopadu             MŠ Neumannova                  MŠ Riegrova                    MŠ Jateční

MŠ Vaníčkova                MŠ Sadová                            MŠ Otická                        MŠ Zborovská

MŠ Heydukova              MŠ Na Pastvisku                   MŠ Pekařská                   MŠ Malé Hoštice

MŠ Havlíčkova                                                              MŠ Krnovská

POZOR: Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2021 !

Na dřívější podání žádosti před datem 17.5.2021 NEBUDE MŠ reagovat.

Od 23. srpna 2021 budou opět všechny mateřské školy v provozu.

Žádost k prázdninovému provozu ke stažení viz. níže.