Aktuality

INFORMACE K PROVOZU MŠ DNE 25.5.2020 Děti budou do MŠ přijímány jednotlivě a předány paní učitelce ve vstupní části budovy před šatnou(prosklené dveře), zde také rodiče vyplní - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ-
Nově musí mít děti při užívání odrážedel a koloběžek na zahradě ochrannou helmu. Prosím vybavte vaše dítě pro pobyt na zahradě v MŠ ochrannou helmou.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020/2021 Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021Refistrační číslo dítěte:
57,58,61,62,64,65,66,67,69,71
OBNOVENÍ PROVOZU MŠ PEKAŘSKÁ PRO DĚTI Dne 25.5.2020 bude obnoven provoz v naší MŠ Pekařská.Do 22.5.2020 musí rodiče nahlásit své dítě k docházce do MŠ Pekařská na tel.č.606705699Počet dětí ve třídě není omezen, k docházce se mohou hlásit všechny děti.
Prázdninový provoz mateřských škol v Opavě a podmínky pro přijetí dítěte do MŠ v období letních prázdnin Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 13.5.-29.5.2020Žádost o umístění do náhradní MŠ si vyzvedne rodič ve své MŠ (na každou MŠ je potřeba žádost o přijetí dítěte do MŠ)Žádost do náhradní MŠ si můžete vyzvednout v MŠ Pekařská vždy v pondělí od 9-11hK žádosti je nutné doložit kopii potvrzení dětského lékaře nebo Evidenčního listu z kmenové MŠ.PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OPAVSKÝCH MŠ V ROCE 20201.7.-10.7.2020
MŠ Mnišská,MŠ Šrámkova, MŠ Jateční, MŠ Zborovská, MŠ Malé Hoštice13.7.-24.7.2020
MŠ 17 Listopadu, MŠ Vaníčkova, MŠ Heydukova, MŠ Krnovská27.7.-7.8.2020
MŠ Olomoucká, MŠ Neumannova, MŠ Sadová, MŠ Na Pastvisku10.8.-21.8.2020
MŠ Ed.Beneše, MŠ Riegrova, MŠ Otická, MŠ Pekařská, MŠ Havlíčkova