JSOU SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

https://www.msskritekopava.cz/POZOR NOVÉ INFORMACE - MŠ Liptovská bude od 1.9.2024 odloučené pracoviště MŠ Pekařská

MŠ Liptovská bude otevřena od září 2024. Zápis na Liptovskou proběhne na začátku května 2024 přímo v nové budově MŠ Liptovská. Otevřeny budou 2 věkově smíšené třídy, každá o kapacitě 28 dětí. Odkaz na přihlašování a veškerou dokumentaci bude přístupný od 2. dubna 2024. 

O  NAŠÍ  ŠKOLCE

        Nacházíme se v Opavě - Kateřinkách na Pekařské ulici. Jedná se o jednopodlažní budovu rodinného typu. Naše škola získala právní subjektivitu 1. 1. 2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Součásti MŠ je zahrada. Budova byla zrekonstruována v roce 1997. 

        Zahrada prodělala rekonstrukci v roce 2018 a je vysázena stromy a keři, je vybavena průlezkami, pískovišti a brouzdalištěm. Součástí zahrady jsou zahradní stoly s lavicemi k využití při výchovně vzdělávací práci.

         Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy. Mateřská škola má dvě třídy s vybavenými hernami, pracovnami a sociálním zařízením. Třídy jsou věkově smíšené / heterogenní /. Můžeme tak zařazovat sourozence do jedné třídy a upevňovat citovou vazbu. Dětem se nemění každý rok pedagog a tak se mezi nimi vytváří vzájemně propojené vztahy, které jsou nesmírně nutné pro harmonický rozvoj dítěte.

        Naše školka zcela vyhovuje podmínkám programu, který zde provádíme. Děti se mohou samostatně pohybovat po budově MŠ, protože je menších prostorů a velmi se podobá domácímu prostředí.


Dětem nabízíme tyto aktivity:
- hýbánky               - předškoláček          - dramaťák
- angličtina             - logohrátky               - badatel

Projektové dny - MŠ zapojena do Šablon OP JAK, MAP Opavsko

Digitalizujeme školu - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Projekt - Učíme se společně

Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

K nejzajímavějším akcím pro děti patří:

Halloween, dýně a karneval                                                                                                Tématické dílničky s rodiči                                                                                          Víkendové akce pro rodiny                                                                                                    Mikulášská nadílka a čertovské rejdění                                                                             Vánoční focení
Radostné vánoční dopoledne u stromečku, Vánoční besídka                                          Divadlo, kino, loutkové divadlo, koncerty, SVČ                                                                          Návštěvy muzeí a výstav                                                                                                     Besídky k různým významným dnům                                                                                        Den dětí v Hippo
Slavnost s rozloučením se školáky a spaní v MŠ                                                                      Plavání                                                                                                                

Námětové dny, výlety a další......

Naše školka
Naše školka
Průlezka zahrada
Průlezka zahrada
Herna Sluníčka
Herna Sluníčka
Třída Sluníčka
Třída Sluníčka
Herna Kaštánci
Herna Kaštánci
Třída Kaštánci
Třída Kaštánci
Pískoviště a brouzdaliště
Pískoviště a brouzdaliště
Posezení zahrada
Posezení zahrada
Zahrada
Zahrada
Šatny s galerií prací dětí
Šatny s galerií prací dětí