Kroužky

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu 2023/2024

PŘEDŠKOLÁČEK            HÝBÁNKY          LOGOHRÁTKY         ANGLIČTINA        BADATEL         DRAMAŤÁK

- PŘEDŠKOLÁČEK - co 14 dní pro děti předškolního věku, jedná se o aktivitu navíc nad rámec běžné denní přípravy k rozvoji předškolních kompetencí.
- LOGOHRÁTKY - pro děti s vadou řeči, opožděným vývojem řeči, dyslálií - bude probíhat formou logopedické prevence - artikulační cvičení, dechová cvičení, hlasová cvičení + komplexní rozvoj řeči
***tyto 2 aktivity jsou pro děti v rámci ŠVP zdarma

ANGLIČTINA - rozvoj základní slovní zásoby, základních vět, průběh formou hry
DRAMAŤÁK - rozvoj řeči, fantazie, improvizace, součástí bude závěrečné vystoupení
HÝBÁNKY - rozvoj hrubé i jemné motoriky, tancování, rytmizace, zpěv
BADATEL - zkoumání, pozorování, experimentování
***za tyto aktivity budeme vybírat příspěvek na materiál 300,- /rok na aktivitu

Platby proběhnou v průběhu listopadu.

Aktivity začínají od října. U aktivit realizovaných v době spánku platí, že pokud dítě usne, nebudíme ho.

- do kroužků se hlaste ve svých třídách

Lichý týden

PŘEDŠKOLÁČEK KAŠTÁNCI                  pondělí              12,45 - 13,30            Veronika Rychnavská

PŘEDŠKOLÁČEK SLUNÍČKA                  pondělí              12,45 - 13,30            Adéla Klásková

DRAMAŤÁK                                              středa               15,00 - 16,00            Erika Václavíková

HÝBÁNKY KAŠTÁNCI                             čtvrtek              15,15 - 16,00              Eva Tomisová

ANGLIČTINA                                            úterý                 12,45 - 13,30             Veronika Rychnavská

Sudý týden

LOGOHRÁTKY                                        středa                12,30 - 14,00            Erika Václavíková

HÝBÁNKY SLUNÍČKA                            pondělí              15,15 - 16,00             Eva Tomisová

BADATEL                                                středa                15,15 - 16,00             Zuzana Szejutová