Zápis 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám o zájem přihlásit Vaše dítě k předškolnímu vzdělávání právě v naší mateřské škole.

Prosíme, na níže uvedeném odkazu vyplňte potřebné údaje a předběžnou přihlášku odešlete.

Link bude aktivní od 1. 4. do 3. 5. 2024

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolaop/E0796356-DCBE-460B-9AF7-8EEA1054845A/predbeznaprihlaskakpredsk

Následně Vám na email přijde potvrzení o přijetí předběžné přihlášky k předškolnímu vzdělávání s veškerými již vyplněnými dokumenty, které bude nutné vytisknout a v termínu zápisu 2. a 3. 5. doručit potvrzené a řádně podepsané do MŠ. Možností, jak doručit dokumenty je několik, upřednostňujeme však osobní setkání.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v naši MŠ jsou:

- Spádovost – Opava a městské části.

- Věk dítěte.

- Sourozenec, který již navštěvuje nebo v minulosti navštěvoval naši MŠ.

- Volba celodenního, polodenního nebo individuálního vzdělávacího programu.

Doporučujeme volit celodenní program i v případě, že víte, že v prvních týdnech nebo měsících bude dítě docházet do MŠ jen na dopoledne. V případě volby polodenního programu je bodové ohodnocení výrazně nižší, na zbylou část dne pak může být přijato další dítě a vám tak zanikne možnost využívat později celodenní provozní dobu MŠ. Individuální vzdělávání pak znamená, distanční přípravu s nutností přezkoušení v MŠ (zde jde především o předškoláky s povinnou předškolní docházkou, kteří se vzdělávají doma nebo v jiné instituci).

Budete –li mít dotazy neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese mspekarska@volny.cz nebo nás navštivte v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 4. od 16.00 hod přímo v MŠ Pekařská.

Mgr. Erika Václavíková

Ředitelka MŠ


Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Statutární město Opava

po dohodě s řediteli opavských MŠ

oznamuje, že

ŽÁDOSTI

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2024/25

(včetně související dokumentace)

do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava

je možno podat ve dnech

2. května 2024 v době od 8 ho 16 h,

3. května 2024 v době od 8 do 14 h.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při příjímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:

Jesle nebo mateřská škola mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Žádáme rodiče, aby si žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyzvedli tak, aby v den zápisu byla potvrzena dětským lékařem o povinném očkování.

Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2024/25 povinné.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, příp. také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Ing. Tomáš Navrátil, primátor statutárního města Opavy


Rozhodnutí o přijetí od 1.9.2023Informace o přerušení správního řízeníZÁPIS PRO ŠK. ROK 2023/2024

OD 1.4. BUDE SPUŠTĚN PŘEDZÁPIS

Vážení rodiče,

Děkujeme Vám o zájem přihlásit Vaše dítě k předškolnímu vzdělávání právě v naší mateřské škole.

Prosíme, na níže uvedeném odkazu vyplňte potřebné údaje a předběžnou přihlášku odešlete.

Link bude aktivní od 1. 4. do 3. 5. 2023

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolaop/82094D89-6BF6-4926-890D-BC2827E0189B/predbeznaprihlaskakpredsk

Následně Vám na email přijde potvrzení o přijetí předběžné přihlášky k předškolnímu vzdělávání s veškerými již vyplněnými dokumenty, které bude nutné vytisknout a v termínu zápisu 2. a 3. 5 doručit potvrzené a řádně podepsané do MŠ. Možností, jak doručit dokumenty je několik, upřednostňujeme však osobní setkání.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v naši MŠ jsou:

- Spádovost – Opava a městské části.

- Věk dítěte.

- Sourozenec, který již navštěvuje nebo v minulosti navštěvoval naši MŠ.

- Volba celodenního, polodenního nebo individuálního vzdělávacího programu.

Doporučujeme volit celodenní program i v případě, že víte, že v prvních týdnech nebo měsících bude dítě docházet do MŠ jen na dopoledne. V případě volby polodenního programu je bodové ohodnocení výrazně nižší, na zbylou část dne pak může být přijato další dítě a vám tak zanikne možnost využívat později celodenní provozní dobu MŠ. Individuální vzdělávání pak znamená, distanční přípravu s nutností přezkoušení v MŠ (zde jde především o předškoláky s povinnou předškolní docházkou, kteří se vzdělávají doma nebo v jiné instituci).

Budete –li mít dotazy neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese mspekarska@volny.cz nebo nás navštivte v DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 4. od 15.00 hod přímo v MŠ.

Mgr. Erika Václavíková

Ředitelka MŠ

Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání