Stravování

POZOR

Změna cen stravného od 1.9.2022

S účinností od 1.9.2022 dochází k navýšení cen stravného u dětí

Mateřských škol:

Věk            Celodenní strava

3 - 6 let      45,- Kč

7 - 10 let     50,- Kč

Z důvodu navýšení cen je nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy nebo navýšit limit pro inkasní platbu:

  • Měsíční platba .................. 1100,- Kč / měsíc

Všechny podrobnosti řešte na jednotlivých jídelnách s účetní nebo vedoucí ŠJ.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Zeman ředitel ZŠS Opava


Stravování zajišťuje:

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Adresa Otická 23, 746 01, Opava

Pro informace o stravném, odhlašování a přihlašování strávníků, kontaktujte účetní dané jídelny.

Jídelna Otická: účetní - Rybková Věra 555 557 113, vedoucí - Bc. Marie Hillová 724 831 493

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny - výdejny.

Vyzvednutí obědů v MŠ do vlastních nádob v případě 1. dne nemoci dítěte je stanoven čas 12:00-12:30 hod.

Vnitřní řád školní jídelny naleznete zde:

https://www.skolnijidelny.cz/index.php?typm=oticka23&clanek=dokumenty#261

JÍDELNÍČEK naleznete zde: 

https://www.skolnijidelny.cz/index.php?typm=oticka23&clanek=jidelnicky


POZOR - Změna cen stravného od 1.3.2022

S účinností od 1.3.2022 dochází k navýšení cen stravného u dětí

Mateřských škol:

3-6 let Přesnídávka 10,- Oběd 19,- Svačina 10,- celodenní strava: 39,-Kč

7 - 10 let Přesnídávka 11,- Oběd 22,- Svačina 11,- celodenní strava: 44,-Kč

Z důvodu navýšení cen je nutné navýšit částku měsíční úhrady stravy nebo navýšit limit pro inkasní platbu:

Měsíční platba ..................1000,-Kč měsíčně


Informace pro rodiče dětí MŠ

Přihláška ke stravování na školní rok 2021/2022 

Přihlašování nových strávníků na školní rok 2021-2022 je možno od pondělí 23.8.2021 od 7.00 do 14.00 hod. v kanceláři jídelny Otická. Pro daný školní rok je nutné vyplnit a podat novou přihlášku a předplatit si obědy na měsíc září.

vedoucí ZŠS Otická M. Hillová